כתרומת הטכנולוגיה להתפתחות עולמנו החיצוני"
כך הפילוסופיה לעולמנו הפנימי"
לוסיאן לוסיא

ייעוץ פילוסופי

מטרת הייעוץ הפילוסופי היא התוודעות לתבניות חשיבה ולתפיסות עולם פילוסופיות שבבסיס הווייתנו אשר על פיהן אנו פועלים,

מתוך אמונה כי רוב פעולותינו הינן השתקפות כזו או אחרת של תפיסה פילוסופית כלשהי, בין אם היא מודעת ובין אם לאו.

הייעוץ הפילוסופי יוצר ספקטרום רחב של אופקים עבורנו ועוזר להחלת התובנות הפילוסופיות על מציאות חיינו והטמעתן בקיום

היומיומי שלנו, והרחבת התודעה שלנו, באופן אשר ישאף להביא אותנו לאיזון האופטימלי.

השאיפה היא שבאמצעות שיח משותף נגיע לחקירה, התבוננות עצמית, גילוי פנימי,
ושימוש בתובנות העולות מאלפי שנות חכמה 
אנושית של הוגים פילוסופיים שונים.

על פילוסופיה מעשית, מתוך האתר "טרנס-סופיה", של ד"ר רן להב- יועץ פילוסופי ופילוסוף מעשי. להמשך קריאה באתר >
"הפילוסופיה המעשית (Philosophical Practice) מבוססת על ההבנה שהחקירה הפילוסופית רלוונטית לחיי היומיום שלנו. הפילוסופיה אינה שייכת רק למלומדים, אלא לכולנו. אין היא עוסקת רק בתיאוריות מופשטות במשרדו של הפילוסוף המקצועי, אלא בחקירה עצמית בחיי היומיום. שכן החקירה הפילוסופית יכולה להעמיק ולהעשיר את חייו של כל אחד מאיתנו, ולהאיר לנו את רגעי היומיום, את שאיפותינו, מצוקותינו, או בקיצור את דרך חיינו.

 

הפילוסופיה המעשית היא פילוסופיה המבקשת לתרום לחיי היומיום של האדם. מטרתה לעזור לנו להתבונן בעצמנו, לפתוח אותנו לאופקים רחבים יותר של הבנה, ולדרך חיים עמוקה יותר. להבדיל מגישות פסיכולוגיות, אין הפילוסופיה עוסקת במנגנונים נפשיים אלא בהבנות, אין היא מבוססת על מתודות לשינוי אלא על חקירה שמטרתה חכמה. ולהבדיל מהמוני הכתות הפועלות בימינו ומבטיחות את הדרך אל האושר והישועה, אין הפילוסופיה המעשית מציגה את עצמה כסמכות על האמת וכבעלת ידע. אין היא מניחה שום תיאוריה על מנגנוני נפש או על אנרגיות, אין היא מחויבת לשום דוקטרינה על הרוח ולשום שיטות גאולה, אין בידה שום ידע נסתר.

 

הפילוסופיה במהותה היא חקירה פתוחה וחופשית. דווקא בנקודה של פתיחות, דווקא במקום שהשלנו מעלינו את ההנחות שלנו, את התלות בסמכות ואת הצורך בתשובות מוכנות, דווקא שם אנו נפתחים למציאות גדולה יותר. הפילוסופיה המעשית יכולה אומנם להשתמש ברעיונות של הוגים מן העבר, אבל לא כסמכות, לא כאמת נתונה, אלא כחומר גלם להעשיר את חשיבתנו העצמית. ואכן, המלה פילוסופיה פירושה ביוונית פילו-סופיה, אהבת החכמה – לא אהבת ידע, לא אהבת מתודות, אלא אהבת החכמה..."

אי נחת, לבטים, חסכים ושאר הדברים שעוצרים בעדנו מלחוש שלמים בחיים, כל אלו הם הזדמנות לשנוי ובחינה עצמית

לכן לא מדובר כאן ביחסי מטופל-מטפל, אלא היועץ הפילוסופי הוא שותף לדרך כאשר תפקידו הוא כאוחז בפנס שיאיר את הדרך

 לגילוי, התחדשות והתרחבות התודעה הרוחנית, מעבר לקטגוריות שמפעילות אותה.


המפגש הוא למעשה כינוס בין האדם לעצמו, וזה מה שמבדיל פגישת שיח שכזו לעומת פגישות שאנו מכירים מעולמות טיפול שונים

 מפגשי הייעוץ ב BalanceforLife מסובסדים ואנו גובים סכום סמלי בלבד, אשר נתרם ברובו לארגונים חברתיים.

 

 

אימון רוחני

:אם מצאתם את עצמכם עוצרים מדי פעם במרוץ החיים ומהרהרים

?לאן אני אגיע בקצב חיים זה, במרדף זה
?האם אני מגשים את ייעודי ומהותי, או שאני משועבד למטריקס
?האם אני מפספס את העיקר

 

.אתם כנראה חשים כמו מרבית האנשים שהחיים חולפים על פניהם וחומקים להם מבין האצבעות

 

,מבינים אתכם BalanceforLife-אנחנו ב
.אין צורך להדחיק את התחושות הללו, אלא יש להתייחס אליהן כאל הזדמנות לשינוי ולבחינה עצמית
זו ההזדמנות לעצירת המרדף, להתבוננות, לגילוי ולהתחברות, הזדמנות להשיב לעצמנו את השמחה, ההתלהבות והתשוקה

.לחיים, להגשמה אישית, להתחדשות ולשחרור

 

,החיים הם מסע וחתירה מתמדת לגלוי עצמי, לחשיפת האמת הפרטית שלנו
,לחיפוש אחר המשמעות העמוקה של החיים ושלנו בתוכם, לזיכוך ההכרה והתודעה
.להתחברות לייעוד ולמהות אשר באנו איתם לעולם

,שורש המסע ומטרתו הם הכמיהה ל "ידיעת העצמי" האותנטי כחלק אינטגרלי מסימפוניית השפע של החיים והבריאה

,ידיעה אשר מתרחשת על ידי התוודעות ולקליפות התודעתיות וההכרתיות באישיותנו

.המפרידות בינינו לבין היכולת להתחבר לשפע זה

 

 

 המפגשים האישיים מסובסדים ואנו גובים סכום סמלי בלבד, אשר נתרם ברובו לארגונים חברתיים.
ניתן לקבל שירות זו גם במסגרת היום הפתוח שלנו לפרטים נוספים, צרו קשר.

 

 

 
 

info@b4life.co.il / לפגישת היכרות חינם ופרטים נוספים: 04-8109109