04-8109109

  • facebook.png

,האיזון בחיינו משול לאיזון שקיים בין שתי הרגליים שלנו - אנו מהלכים על רגל גשמית ורגל רוחנית"

ורק איזון ביניהן יוביל אותנו להליכה בטוחה בחיים." לוסיאן לוסיא

איזון פיזי, רגשי ומנטלי
לשיפור והעצמת היכולות האישיות והגישה למשאבים האישיים
גיבוש פתרונות מקצועיים וישוב סכסוכים אישיים
או עסקיים

 
אימון לחיים המשלב
את היסודות המעשיים
של האימון הקלאסי עם היסודות העמוקים יותר של התפיסה הרוחנית
 התוודעות
לתבניות חשיבה
ותפיסות עולם פילוסופיות על פיהן
אנו פועלים
- יזמות והשקעות
- איתור משקיעים
- ליווי בהליכי מיזוג 
- התייעלות עסקית

פיתוח

עסקי

מרכז רב-תחומי לקידום עסקי ואישי

ייעוץ

פילוסופי

אימון

רוחני

עלינו

.נוסדה מתוך האמונה שהאדם הוא מכלול העולה על חלקיו הבודדים וביחד משלימים ליצירת אדם שלם ומאוזן Balance4life 

.תחושת הגשמה ומלאות נוצרת על ידי מענה כולל, תוך איזון הצרכים האישיים והרוחניים, לצד הצרכים הכלכליים והמקצועיים

.יחד נחפש את האיזון ביניהם ואת ההתפתחות בתוך כל אחד מהרבדים הללו

   מעניקה בכל חודש יום התנדבות פתוח, זאת מתוך רצון שמכשול כלכלי לא יהווה Balance4life 

 .מחסום להתפתחותביום זה ייערכו פגישות הכרות חינם, בהן נחליט למי מכם נעניק תהליך ליווי ללא עלות

.הנכם מוזמנים לתאם פגישת היכרות ולגלות האם אתם מתאימים

 

:לפרטים נוספים 

פנייתך נשלחה בהצלחה